Aktivity

Cílů jednotlivých fází dosahujete pomocí aktivit v různých kanálech. Například pro podporu Povědomí může dávat smysl dělat povědomostní video a bannerové kampaně, v placeném i organickém vyhledávání se umisťovat na obecná generická klíčová slova, v social ads představovat značku a zachytit pozornost uživatele přes povědomostní reklamu…

Nejdůležitější částí frameworku je PAVRD rozvrh. Je to matice, do které si u každého kanálu rozepíšete konkrétní aktivity, které v něm plánujete dělat pro podporu každé fáze. Například:

Aktivity v PAVRDu

Takto si naprosto konkrétně a podrobně rozepíšete celý rozvrh pro všechny fáze a kanály. Samozřejmě ve fázích, kde daný kanál nedává smysl, žádné aktivity neplánujete a políčko necháváte prázdné.

PAVRD rozvrh

Pro rychlou představu o celém vašem naplánovaném marketingu si nakonec můžete výsledný podrobný rozvrh přehledně zobrazit ve zhuštěné souhrnné podobě jako PAVRD schéma:

PAVRD schéma