Aktivity a matice

Cílů jednotlivých fází dosahujete pomocí aktivit v dílčích kanálech.

Například pro podporu Povědomí může dávat smysl dělat povědomostní video a bannerové kampaně, v placeném i organickém vyhledávání se umisťovat na obecná generická klíčová slova, v social ads představovat značku a zachytit pozornost uživatele přes povědomostní reklamu…

Nejdůležitější částí PAVRDu je matice. Je to tabulka, do které si u každého kanálu rozepíšete konkrétní aktivity, které v něm plánujete dělat pro podporu každé fáze. Samozřejmě ve fázích, kde daný kanál nedává smysl, zůstává políčko prázdné.

PAVRD matice

Uvedené popisy aktivit berte jen jako inspiraci. Rozepište si sami celou matici pro všechny fáze a kanály s vlastními texty podle svého přístupu, kompetencí či zvyklostí.