Cíle

Cíle v PAVRDu stručně a srozumitelně vymezují účel jednotlivých fází. V několika krátkých větách lidskou řečí říkáte, čeho chcete v té které fázi dosáhnout.

Povědomí

Dostaneme značku, produkt, službu či téma do hlavy co nejvíce nových relevantních uživatelů.

Akvizice

Přivedeme co nejvíce relevantních návštěvníků na web nebo naše jiné relevantní cílové místo.

Výkon

Vyděláme co nejvíce peněz, získáme co nejvíce kvalifikovaných leadů nebo jiných konverzí.

Retence

Získáme opakované konverze, spokojené vracející se uživatele, poroste nám báze věrných zákazníků.

Doporučení

Ostatní nás budou chválit a doporučovat dalším potenciálním návštěvníkům a zákazníkům.

Na začátku každého plánování vždy upravte výše uvedené obecné vzorové textace. Pro každou fázi formulujte vlastní zcela konkrétní cíle specifické pro váš projekt.

Pečlivé formulaci cílů věnujte v PAVRDu opravdu pozornost. Jen podle nich totiž budete v každé fázi později rozvrhovat a validovat všechny své marketingové aktivity či stanovovat KPI pro jejich řízení a vyhodnocování.