Metriky

Pro přesné stanovení targetů a pozdější vyhodnocování dosažených výsledků v každé fázi potřebujete něco víc než jen vágní slovně formulované cíle. Potřebujete konkrétní vyčíslitelné metriky.

V PAVRDu je pro každou fázi potenciálně relevantní celá řada metrik. Vždy s tou kterou fází nějak významně souvisí, přímo odrážejí její cíl, případně dovysvětlují důležitý kontext.

Povědomí

Brand awareness, brand lift, počet zobrazení, počet zhlédnutí, dosah a vizibilita reklamy, CPM, CPV, čtenost, návštěvy z brandových dotazů, přímá návštěvnost, nárůst zmínek o brandu, nárůst zpětných odkazů…

Akvizice

Počet prokliků, CTR, CPC, počet unikátních uživatelů na webu, počet návštěv, počet nových uživatelů, počet vracejících se uživatelů, bounce rate, délka a hloubka návštěvy, čtenost blogu či poradny, nárůst odběratelů newsleteru, růst remarketingových publik…

Výkon

Tržby, konverze, transakce, kvalifikované leady, AOV, marže, zisk, CPA, PNO, ROAS, ROI…

Retence

Tržby věrných zákazníků, CLV, kohorty, churn rate, velikost a růst zákaznické báze, RFM metriky, metriky spokojenosti, NPS, open rate a konverze z nákupních a reaktivačních mailingů…

Doporučení

Počet nových zákazníků z doporučení, počet a kvalita recenzí a hodnocení, zmínek, přirozeně vzniklých zpětných odkazů, návštěvnost, registrace a tržby z nich…

Všimněte si, že u každé fáze jsou metriky úplně jiného fundamentu, zpravidla získávané z úplně odlišných systémů a analytických nástrojů.

Teprve díky tak různým metrikám je naplno zřetelný odlišný charakter a cíl každé z fází, potřeba každou z nich soustředěně samostatně řešit, a tedy smysl existence každé z nich v PAVRDu.

Jako KPI pro každou fázi vašeho konkrétního plánu vyberte vždy jen jednu nebo několik málo metrik. Takových, aby co nejvěrněji a nejúplněji vystihovaly vámi formulovaný cíl dané fáze. Ale zároveň takových, které jste schopni reálně prakticky měřit a vyhodnocovat.