Fáze

Základem celého frameworku je dělení na 5 fází:

Povědomí  ·  Akvizice  ·  Výkon  ·  Retence  ·  Doporučení

I název frameworku PAVRD je odvozen z jejich počátečních písmen. Samotné členění není nijak nové, v drobných obměnách se s ním můžete potkat pod označením marketing funnel.

V logice PAVRDu se ovšem nejedná o postupný trychtýř, kterým zákazník v čase postupně prochází. Ale o pět samostatně stojících fází, v rámci kterých v každém okamžiku pokrýváme pět různých cílů.

  • Každá fáze má své vlastní cíle, kterých v ní chceme dosáhnout.
  • V každé fázi k dosažení jejích cílů plánujeme a využíváme úplně jiné marketingové aktivity, kanály, cílení i sdělení.
  • Každá fáze má určené své vlastní metriky a kritéria dosahování stanovených cílů, své vlastní rozpočty, targety a výsledky.
  • Každá fáze může existovat a fungovat samostatně, bez ohledu na ostatní. U konkrétního projektu můžete dokonce některé z nich vynechat.

Fáze jsou v PAVRDu vymyšlené čistě pragmaticky. Vycházejí z cílů, které od nich firmy na konci očekávají, a vše směřují k jejich naplnění. Odráží přirozené členění, jak nad marketingovými aktivitami většina markeťáků a manažerů intuitivně přemýšlí.

Pokrývají všechny důležité oblasti, ale zároveň se nepřekrývají, pomáhají k promyšlenému rozvržení digitálního mixu. Každou z fází jednoznačně popisují jejich vlastní KPI, takže je lze snadno targetovat, měřit, vyhodnocovat a řídit.

U konkrétního plánu můžete některé fáze zcela vypustit. Narozdíl od jiných frameworků to není špatně, ale naopak je to nedílnou součástí metodiky PAVRDu.