Mapa

Mapa je shrnutí všech základních komponent frameworku – fází, cílů, metrik, kanálůaktivit – přehledně pod sebe na jedno místo. Je to vaše obecná šablona, ze které budete následně vycházet při plánování konkrétních projektů a kampaní:

PAVRD mapa

Pokud chcete s PAVRDem do budoucna pracovat, připravte si pro svou firmu či agenturu vlastní obecnou mapu. Je třeba to udělat jen jednou – a pak už z ní jen budete vycházet při plánování konkrétních projektů a kampaní.