Mapa

Mapa je vlastně celý PAVRD v kostce. Shrnuje všechny základní komponenty frameworku z předchozích kapitol – fáze, cíle, metriky, kanály ve schématuaktivity v matici – přehledně pod sebe na jedno místo.

Mapa vám ukazuje, co vše může dávat smysl v dlouhém období dělat. Je to vaše obecná inspirační šablona, ze které budete v budoucnu opakovaně vycházet při plánování konkrétních projektů a kampaní.

Mapu využijete i jako úvodní stručnou učebnici pro své nové kolegy. Nenaučí je sice, jak přesně spravovat a optimalizovat PPC kampaně. Poskytne jim ale široký nadhled nad všemi zapojenými obory a kanály, utřídí jim v hlavě smysl jednotlivých aktivit i vzájemné vztahy mezi nimi.

Pokud chcete s PAVRDem do budoucna pracovat, připravte si pro svou firmu či agenturu vlastní obecnou mapu. Je třeba to udělat jen jednou – a pak už z ní jen budete vycházet při sestavování konkrétních krátkodobých akčních plánů.