Objevte PAVRD

PAVRD je zkratka ze slov PovědomíAkviziceVýkonRetenceDoporučení. Což jsou základní fáze, do kterých je ve frameworku vše rozdělené.

U svého projektu si pro každou z pěti fází formulujete cíl, kterého v ní chcete dosáhnout. Určíte si metriky, kterými budete svůj úspěch měřit. Zvolíte marketingové kanály, které jsou pro dosažení stanovených cílů relevantní. A rozvrhnete konkrétní aktivity, které budete nad danými kanály v jednotlivých fázích dělat.

Takhle jednoduché to je. A co teprve, když si to celé nakreslíte do přehledné souhrnné mapy:

Jasně, tohle bylo hodně z rychlíku. Pro hlubší pochopení souvislostí a přínosů vás čeká ještě nějaké další povídání, ukázky ideálních postupů a různá praktická doporučení. Tak pojďme na to. Od začátku a krok za krokem.